அரச மற்றும் தனியார் ஊழியர்களை பணிக்கு அழைப்பது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு!

அனைத்து ஊழியர்களும் பணிக்கு செல்வது இன்னமும் கட்டாயம் இல்லை என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் பொருத்தமான வகையில் ஊழியர்களை மட்டுப்படுத்தி பணிக்கு அழைக்க வேண்டும் என

Read more